Integritetspolicy

Vilka är vi?

Denna integritetspolicy gäller för skivstången.se. Sajten drivs av SilverPark Media AB, Wallenbergsgatan 1A, 412 59 Göteborg, organisationsnummer 559178-3468. Företaget är personuppgiftsansvarig vilket beskrivs i denna integritetspolicy. Vi förklarar här vilka personuppgifter vi lagrar och hur vi använder dem.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Kommentarer

Om du lämnar en kommentar på webbplatsen samlar vi in namn, e-postadress och webbplats (om fälten fyllts i), + IP-adress och användaragentsträng. Informationen samlas in för detektering av skräpmeddelanden och förbättring av säkerheten på webbplatsen.

En sträng från din e-postadress (hash-värde), kan skickas till tjänsten Gravatar för att se om du har en profilbild registrerad där. Du kan läsa integritetspolicyn för Gravatar på https://automattic.com/privacy/. Om din kommentar blir godkänd, kommer din profilbild att synas för allmänheten tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär

När du tar kontakt med oss, lagrar vi din e-postadress.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på vår webbplats, kommer vi att generera en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare har stöd för cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och raderas när du stänger din webbläsare.

När du loggar in skapar vi också cookie-filer för att lagra information om din inloggning och dina inställningar för skärmlayout. Cookie-filer för inloggning är giltiga i två dagar, medan de för layoutval är aktiva i ett år. Om du väljer alternativet ”Kom ihåg mig” kommer din cookie-fil att bevaras i 14 dagar. Om du loggar ut kommer cookie-filerna för inloggning att raderas.

Redirections

När du klickar på en utgående länk till en webbshop, använder vi ett tillägg (plugin) som tillfälligt lagrar din IP-adress i en vecka. Detta hjälper oss att följa och analysera hur våra besökare interagerar med de utgående länkarna och bidrar till att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar som publiceras på denna webbplats kan innehålla material såsom videoklipp, bilder och texter som hämtas från andra webbplatser. Detta innehåll fungerar på samma sätt som om du besökte den ursprungliga webbplatsen.

Dessa externa webbplatser har förmågan att samla in information om dig, använda cookie-filer och eventuellt inkludera ytterligare spårning från tredje part. Om du är inloggad på den externa webbplatsen, kan de även övervaka din interaktion med det integrerade innehållet och spåra dina aktiviteter på vår webbplats.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kommer kommentaren och dess tillhörande metadata att sparas utan någon förbestämd tidsgräns. Detta görs för att underlätta automatiserad upptäckt och godkännande av eventuella uppföljningskommentarer, och för att undvika att de hamnar i kö för manuell granskning.

Vad du har för rättigheter

Om du önskar utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@skivstången.nu. Vi finns tillgängliga för att bistå dig med eventuella frågor eller begäranden som rör dina personuppgifter och rättigheter.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss via email ovan för att utnyttja din rätt till insyn.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter om dig som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade direkt. Du kan när som helst begära detta.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av alla uppgifter om dig. Du gör detta genom samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av dina uppgifter. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt och maskinläsningsbart format. Kontakta oss via emailadressen ovan för detta.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Ta kontakt med oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen.